JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Restauratie nieuwe kerk Delft

De huidige restauratiefase van de Nieuwe Kerk in Delft wordt binnenkort afgerond. In de afgelopen periode is er gewerkt aan het hoogkoor en het transept van de kerk. Voor van Hoogevest architecten heb ik deze restauratiewerkzaamheden vastgelegd.

Beschadigingen in het metselwerk door roestende ringankers zijn hersteld, er is nieuw lei en loodwerk aangebracht en de glas-in-lood panelen zijn gerestaureerd en voorzien van een voorzetbeglazing. In het interieur is de schade aan de houten spanten en gewelven hersteld en zijn de beschilderde onderdelen, naar ontwerp van Jacob Por (1923), gefixeerd en ontstoord. Vanuit verschillende disciplines is onderzoek gedaan naar deze bijzondere, vroeg twintigste-eeuwse decoratieve schilderingen. Om te komen tot een optimale conservering zijn onderzoeksresultaten gedeeld. Het werk is uitgevoerd door het restauratorenteam van Bernard Delmotte. Ook het kleurrijke glas-in-lood in het koor is ontworpen door Por. Bij het herstel is onder andere het loodnet van de panelen vervangen.

Nu de steigers worden gedemonteerd komt langzamerhand het gerestaureerde gevelwerk weer in beeld met fraai baksteen- en natuursteenwerk. Veel zorg is uitgegaan naar de materiaalkeuze ten behoeve van te herstellen onderdelen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het herstel van het transept. Eind september zullen de steigers geheel zijn gedemonteerd.

Daarna wordt een begin gemaakt met de restauratie van het laagkoor en de zuidbeuk van het schip. Naast restauratiewerkzaamheden worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een ondergrondse uitbreiding ten zuiden van de kerk. Hierin zullen nieuwe functies worden ondergebracht die het mogelijk maken om de kerk breder te gebruiken.

Terug naar Reportages, Human interest Vorige # 1 / 1 Volgende Terug naar boven 15408 weergaven

Reportages, Human interest